[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŒDP       ePIB   
INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
MONITOROWANIE ZJAWISK I PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH
PROGRAMY ANALITYCZNE
BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKÓW
Propozycje badawcze
Techniki badawcze
PONT Info - HOME Produkty i usługi BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKÓW
Badania marketingowe i analizy rynków


05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl