[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
MONITOROWANIE ZJAWISK I PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH
monitorowanie sektorów gospodarki
monitorowanie przedsiębiorstw
monitorowanie regionów
monitorowanie rynku nieruchomości
monitorowanie gospodarstw domowych i ich członków
badania marketingowe
badania zjawisk i procesów demograficznych
PROGRAMY ANALITYCZNE
BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKÓW
PONT Info - HOME Produkty i usługi MONITOROWANIE ZJAWISK I PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH
Monitorowanie zjawisk i procesów gospodarczych


W ramach problematyki informacyjno-badawczej wyodrębnionych zostało siedem zasadniczych modułów badawczych:

monitorowanie sektorów gospodarki

monitorowanie przedsiębiorstw

monitorowanie regionów

monitorowanie rynku nieruchomości

monitorowanie gospodarstw domowych i ich członków

badania marketingowe

badania zjawisk i procesów demograficznych

Przedstawione moduły badawcze stanowią pewien standard. Nie wyczerpują one wszystkich możliwych zadań badawczych, jakie mogą powstać w trakcie prowadzonej przez Państwa Firmę działalności. PONT Info jest gotowa na realizację wszelkich innych zgłoszonych przez Państwa zadań badawczych.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl