[English] [Polski]
   About the company       Products and services       BAZA GOSPODARKA SŚDP   
PONT Info
 • budowa i udostępnianie kompleksowych informacji o gospodarce Polski w postaci informatycznych systemów baz danych,
 • budowa i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji zarządczych,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • analizy sektorowe, w tym rynków finansowych (rynek bankowy, rynek ubezpieczeń, rynek papierów wartościowych),
 • analiza kondycji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw,
 • analiza struktur i jakości zarządzania,
 • wycena firm,
 • budowa strategii restrukturyzacji i rozwoju firmy,
 • przygotowanie oraz ocena finansowa i ekonomiczna projektów restrukturyzacji i rozwoju firm,
 • opracowywanie memorandum informacyjnego o przedsiębiorstwie,
 • udział w negocjacjach kontraktów kredytowych i menadżerskich,
 • organizacja i sprzedaż akcji (objęcia udziałów) inwestorom strategicznym   
Poland, 02-796 Warsaw, ul. Bronikowskiego 51,
Tel.: (48-22)649 68 87, Tel./Fax (48-22)649 68 86,
E-mail: pont@pontinfo.com.pl