[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
PONT Info - HOME


Podstawowe działalności firmy:

 • budowa i udostępnianie kompleksowych informacji o różnych obszarach polskiej gospodarki (sektor przedsiębiorstw, rynek nieruchomości, jednostki samorządowe, regiony) w postaci informatycznych systemów baz danych,
 • budowa i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji zarządczych,
 • monitoring rynku nieruchomości,
 • monitoring sektora przedsiębiorstw,
 • monitoring kondycji finansowej jednostek samorządowych,
 • monitoring atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
 • analizy sektorowe,
 • analiza kondycji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • badania marketingowe i analizy rynków,
 • analiza struktur i jakości zarządzania,
 • wycena firm,
 • budowa strategii restrukturyzacji i rozwoju firmy,
 • przygotowanie oraz ocena finansowa i ekonomiczna projektów restrukturyzacji i rozwoju firm,
 • opracowywanie memorandum informacyjnego o przedsiębiorstwie.   

RODO

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl