[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
PONT Info - Gospodarka
PONT Info - Region
PONT Info - Finanse Samorządów
PONT Info - Nieruchomości
MONITOROWANIE ZJAWISK I PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH
PROGRAMY ANALITYCZNE
BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKÓW
PONT Info - HOME Produkty i usługi INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
Informacja gospodarcza i społeczna


Jedną z usług oferowanych przez PONT Info Ltd. jest dostarczanie kompleksowej informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce. Informacja ta, dzięki zorganizowaniu jej w postaci stale aktualizowanych komputerowych systemów baz danych, charakteryzuje się aktualnością, łatwością obsługi i szybkością dostępu.

Wśród oferowanych systemów znajdują się:

PONT Info - Gospodarka

System zawiera informacje o aktywności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej sektorów polskiej gospodarki.

PONT Info - Region

System zawiera informacje charakteryzujące potencjał ekonomiczny, demograficzny i społeczny każdej gminy, powiatu, województwa i miasta w Polsce.

PONT Info - Finanse Samorządów

System zawiera informacje o dochodach, wydatkach oraz stanie zobowiązań każdej gminy, powiatu i województwa w Polsce.

PONT Info - Nieruchomości

System zawiera informacje dotyczące cen mieszkań, lokali użytkowych oraz działek, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, we wszystkich powiatach i województwach w Polsce.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl