[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
HISTORIA FIRMY
DOŚWIADCZENIA FIRMY
PONT Info - HOME O firmie Historia firmy
Historia firmy


Firma PONT Info powstała w oparciu o zespół specjalistów wywodzących się ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, naukowców i konsultantów, którzy włączyli się aktywnie w proces przemian zachodzących w polskiej gospodarce. Zespół w podstawowym składzie współpracuje od początku 1986 roku. Jeszcze przed oficjalną rejestracją firmy zrealizował on ponad 40 zadań dotyczących oceny projektów inwestycyjnych, głównie dla powstających spółek joint-ventures (z ważniejszych projektów można wymienić: Furnel International Ltd, Polsin, Exbud).

W styczniu 1990 roku została zarejestrowana firma PONT Ltd., która przekształciła się następnie w firmę PONT Corporation Ltd. Ostatecznie w marcu 1994 obok firmy PONT Corporation Ltd. powołano firmę PONT Info Sp. z o.o., która przejęła pewne obszary badawcze. Przekształcenia organizacyjne firmy związane były z pogłębianiem się specjalizacji obszaru jej kompetencji i działalności. Akcent "Info" w nazwie firmy wskazuje na jedną z ważniejszych jej specjalizacji dotyczącej budowy i rozwoju komputerowych systemów informacji o gospodarce, które mają zastosowanie m. in. w analizach i badaniach leżących u podstaw oceny pozycji firmy w otoczeniu konkurencyjnym oraz w budowie jej strategii restrukturyzacji i rozwoju, analizach rynku nieruchomości, analizach kondycji finansowej jednostek samorządowych i atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

Aktualnie PONT Info współpracuje z ponad 30 ekspertami z zakresu informacji gospodarczej, zarządzania i marketingu, badań rynku, gospodarki lokalnej i samorządów lokalnych, rynku nieruchomości, rachunkowości, finansów, bankowości, ubezpieczeń, informatyki, prawa gospodarczego.

W sferze podstawowych kompetencji firmy znajdują się następujące obszary:

 • budowa i udostępnianie kompleksowych informacji o różnych obszarach polskiej gospodarki (sektor przedsiębiorstw, rynek nieruchomości, jednostki samorządowe, regiony) w postaci informatycznych systemów baz danych,
 • budowa i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji zarządczych,
 • monitoring rynku nieruchomości,
 • monitoring sektora przedsiębiorstw,
 • monitoring kondycji finansowej jednostek samorządowych,
 • monitoring atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
 • analizy sektorowe,
 • analiza kondycji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • badania marketingowe i analizy rynków,
 • analiza struktur i jakości zarządzania,
 • wycena firm,
 • budowa strategii restrukturyzacji i rozwoju firmy,
 • przygotowanie oraz ocena finansowa i ekonomiczna projektów restrukturyzacji i rozwoju firm,
 • opracowywanie memorandum informacyjnego o przedsiębiorstwie.
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22)702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl